Komora geodetov a kartografov

Odbornosť

Odbornosť a profesionalitu vykonávaných geodetických prác zabezpečuje autorizovaný geodet. Sme členom Komory geodetov a kartografov.